Amb la participació d’una representació dels consumidors, Administració, empreses i gestors de plantes

La Càtedra Reciplasa de Gestió dels Residus Urbans de la Universitat Jaume I de Castelló ha organitzat per dijous 24 d’octubre de 2019 a les 18 hores a la Llotja del Cànem una jornada dins del cicle «Gestió sostenible dels residus urbans. El valor del fem» que abordarà el tema de «El ciutadà front a la recollida selectiva del fem»,amb l’objectiu d’oferir un fòrum de discussió amb els punts de vista de la ciutadania, l’Administració i els gestors de les plantes de tractament i de les empreses de recollida i reciclatge.

La jornada s’iniciarà amb la presentació per part del director de la Càtedra, el professor Félix Hernández, i una breu intervenció dels ponents: Juan Francisco Martínez, enginyer municipal de Borriana; Sonia Poveda, de l’empresa Ecoembes; Cristóbal Badenes, enginyer municipal de Castelló de la Plana; Juan Carlos Insa, en representació de la Unió de Consumidors de Castelló i Fernando Albarrán, director tècnic de Reciplasa.

Posteriorment, el periodista Basilio Trilles moderarà un debat amb els ponents i el director de la càtedra en què s’abordaran entre altres, temes com la recollida de matèria orgànica; l’adequada selecció del fem per al seu depòsit i posterior reciclat, la recollida porta a porta, el sistema de reciclat o la recuperació d’envasos.

Més informació: http://catedrareciplasa.uji.es/

Temes a tractar – Ponents

1) Punt net: importància de la selecció adequada del material depositat – Juanfran Martínez, Enginyer Municipal, Ajuntament de Borriana
2) Caminant cap a una economia circular. La Gestió d’Envasos a la Comunitat Valenciana – Sonia Póveda, ECOEMBES
3) Implantació de la recollida orgànica a la ciutat de Castelló– Cristóbal Badenes, Enginyer Municipal, Ajuntamento de Castelló
4) Visió de l’usuari/consumidor, Juan Carlos Insa, Unió de Consumidors de Castelló
5) Perspectiva des de la planta de tractament i gestió dels residus urbans – Fernando Albarrán, RECIPLASA

Written by Cristina Marco