L’Ajuntament de Betxí, membre de la Societat Reciplasa, empresa pública dedicada al tractament i reciclat de residus de la Plana, va a utilitzar el compost que s’obté en la planta de l’entitat per a abonar un jardí públic del seu terme municipal. El consistori ha pres aquesta decisió per la qualitat d’aquest material que s’obté de la fracció orgànica dels residus que arriben a la planta d’Onda, prèviament separats i tractats.

Així, Betxí ha obtingut 25 tones d’aquest material que pot considerar-se com una esmena orgànica i que li aporta al terreny una textura que permet reduir les pèrdues d’aigua, millorant l’eficiència del reg efectuat. Per aquest motiu, el material que s’obté en Reciplasa té unes característiques adequades perquè puga ser utilitzat en aquesta aplicació, com expliquen des de l’entitat pública.

Cal destacar que aquest material compostat s’obté després del procés de separació de la matèria orgànica que es duu a terme en el tractament mecànic. Una vegada separada la fracció orgànica, és sotmesa a un procés de tractament biològic en els túnels de fermentació i de maduració, on roman unes quatre setmanes. Finalment, es duu a terme un minuciós procés d’afinament amb la finalitat d’eliminar impureses i poder obtenir un compost orgànic final de qualitat.

Written by Xus Sempere