Què és?

“Què fem amb el fem?” és un concurs de maquetes, còmics, vídeo, relat i treball d’investigació que enguany celebra la seua segona edició. La  temàtica és la gestió de residus sòlids urbans. Es tracta d’una iniciativa de RECIPLASA amb la col·laboració del CEFIRE de Castelló, la Cátedra Reciplasa UJI y el Seminario de Educación Ambiental de Castelló.

Per a més informació, pots adreçar-te a cseducacioambiental@gmail.com o catedrareciplasa@uji.es

Qui pot participar?

Estudiants de Educació Infantil, Primària, Secundaria, i centres d’Educació Especial dels docents participants.

Bases de participació

Pots participar en les següents modalitats, tant en valencià, castellà o anglès fins al 3 de maig 2019:

Maquetació: Elaboració de models tridimensionals. Per presentar aquesta proposta s’hauran d’adjuntar fotografies del procés i el treball final junt al formulari d’inscripció, guardant els treballs físics fins el lliurament dels premis, fincant-los a disposició del jurat.

Còmic: Elaborat en format A4 amb tècnica lliure. S’ha de digitalitzar i presentar en format JPG o PNG que no supere els 10MB. El títol i descripció de 50 a 100 paraules s’han d’introduir en el formulari web d’inscripció del treball.

Vídeo: Audiovisual d’una durada màxima de 5 minuts. S’ha de presentar en format MP4 que no superi els 100MB. El títol i descripció de 50 a 100 paraules s’han d’introduir en el formulari web d’inscripció del treball.

Relat: Escrit d’estil lliure amb una extensió màxima de 1000 paraules. S’ha de presentar a través del formulari web acompanyat per un títol en format pdf.

Treball d’investigació: Treball de recerca tractant la temàtica del tractament de residus i/o el medi ambient amb una extensió màxima de 3000 paraules. S’ha de presentar a través del formulari web acompanyat per un títol en format pdf.

Trobaràs tota la informació en les Bases “Què fem amb el fem?.

Com presente la meua creació?

Pots presentar la teua creació fins al 3 de maig del 2019 enviant-ho al correu electrònic catedrareciplasa@uji.es al costat del formulari d’inscripció. Els premis es donaran a conèixer el 24 de maig i es lliuraran durant el mes de juny en la universitat pública de Castelló.

Quins són els premis?

La Càtedra Reciplasa atorgarà 4 premis als millors projectes presentats, un premi per nivell educatiu (Infantil, Primària i ESO) i a més a més 1 premi al millor treball d’alumnes d’educació especial.

Objectius del concurs:

  • Aproximar la gestió dels residus a la nostra comunitat.
  • Reduir la quantitat de residus del nostre entorn.
  • Reforçar el coneixement en la tipologies de residus i la seua gestió (cicle de tractament de residus sòlids).
  • Millorar la recollida selectiva de residus sòlids en origen i entendre el seu impacte sobre la comunitat.
  • Reforçar conscienciació en edats educatives primerenques.