L’empresa Applus Control realitzarà aquesta valoració després d’una licitació i adjudicar-se el contracte per 14.920 €


L’empresa pública de tractament de residus de la zona centre de la província de Castelló, Reciplasa, durà a terme una auditoria per a conéixer els requisits mediambientals i de seguretat en les seues instal·lacions d’Almassora i Onda, així com en els abocadors d’aquesta localitat i de Tales. El president de Reciplasa, Ignasi Garcia, explica que “l’estudi mediambiental és un requisit legal i l’hem ampliat amb l’avaluació de seguretat per a garantir en tot moment que complim amb els indicadors de qualitat. Revisarem a fons les instal·lacions de Reciplasa per a millorar en allò que siga necessari amb les inversions de més de 40 milions d’euros que hem començat a escometre per a modernitzar les nostres infraestructures i adequar-les als temps i a les més exigents normatives europees”.

Garcia explica que “sobre la planta ja es va fer una auditoria de control i seguretat quan es va iniciar el contracte i, posteriorment, s’han fet estudis periòdicament, però no amb el nivell de detall que s’efectuarà ara; quant a l’auditoria ambiental, ve marcada per la nova exigència de la Llei de Responsabilitat Mediambiental (LRM)” i conclou dient que “estem afrontant un moment clau per a l’entitat pública de gestió de residus de la zona centre de Castelló, per la qual cosa és un vertader repte, ja que tenim la voluntat de reduir els costos econòmics i ecològics de la gestió del fem, adaptant-nos a les normatives europees més exigents i adoptant les solucions més eficients per al procés, tal com ve contemplat en el pla de gestió que es va aprovar en el seu moment per unanimitat en el Consorci C2 al qual dóna servei Reciplasa”. Cal recordar que aquest Consorci està representada la Generalitat Valenciana, la Diputació de Castelló i els 46 municipis als quals l’ens dóna servei.

Així, l’auditoria ambiental contempla: la comprovació de l’estat de les instal·lacions quant als requisits legals de caràcter ambiental identificats; avaluació del grau de compliment d’aquests requisits; revisió de la documentació i els registres associats i l’anàlisi de riscos mediambientals. Per part seua, l’auditoria tècnica de seguretat pretén: comprovar l’estat de conservació de les instal·lacions, avaluant l’estat físic d’aquestes i els equips; comprovar el compliment dels indicadors de qualitat-disponibilitat de les obligacions documentals establits per al servei d’explotació; revisar i controlar el compliment dels plans de manteniment; revisar els plans de reposició dels elements, instal·lacions i equipaments de les plantes i analitzar la vida útil i pla de reposició de les instal·lacions i els equips. Després d’un procés de licitació, l’empresa Applus Control ha obtingut el contracte per a dur a terme aquests treballs per una quantitat de 14.920€. Aquests estudis vénen motivats per l’obligació de l’empresa pública de constituir una garantia financera de responsabilitat mediambiental amb anterioritat al 31 d’octubre, segons s’estableix en l’Ordre APM/1040/2017 per a les instal·lacions amb nivell de prioritat 2, en les quals es troba Reciplasa com a “abocador de tota mena de residus”.

Written by Cristina Marco