El personal de l’empresa pública de gestió de acudeix a la planta en dos torns de treball a més de prendre les mesures corresponents per a tractar el fem sense exposar-se al contagi

L’empresa pública per a la gestió dels residus urbans de la zona centre de la província de Castelló, Reciplasa, ha posat en marxa a partir de hui les mesures decretades pel Govern per a la seguretat en el tractament del fem davant la crisi del coronavirus. El president de Reciplasa, Ignasi Garcia, explica que “hem de ser conscients de la situació excepcional en la qual ens trobem i que tots hem de ser responsables i fer cas del que diuen els experts. En aquest cas, hem rebut una resolució de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental que estableix una sèrie de criteris que s’han d’aplicar durant la pandèmia del COVID19. Totes les mesures entraran en vigor immediatament i des de hui”.

Entre altres coses, per exemple, a partir d’aquest mateix diumenge, el personal de l’empresa Reciplasa i el de la UTE Explotació Onda (encarregada de gestionar les instal·lacions) treballarà en torns amb el següent horari de producció: el primer torn: de 21:00h a 05:00h de dilluns a divendres i un segon torn de 06:00h a 13:00h de dilluns a dissabte, d’aquesta forma un possible cas entre alguna persona evitaria un contagi massiu. Una altra de les mesures que s’han aplicat és “deixar un temps de manca, entre la recepció dels residus i el seu tractament, que s’ha establit en unes 72 hores. En qualsevol cas, sempre amb la màxima precaució respecte de la disponibilitat d’Equips de Protecció Individual de risc biològic”, indica Garcia.

“En tot cas, tal com ens indica la circular, d’acord amb la normativa aplicable de prevenció de riscos laborals, tractarem d’aconseguir, com sempre, la màxima valorització dels recursos continguts en els residus domèstics en massa, intentant reduir al màxim les quantitats destinades a abocador” comenta Garcia que conclou dient que “en aquesta situació especial hem de continuar sent conseqüents i tractant de produir el mínim de residus possible per a minimitzar l’impacte econòmic i ecològic del tractament del fem”.

Written by Cristina Marco