La jornada ha promogut el diàleg entre els assistents i els ponents perquè puguen resoldre els seus dubtes sobre el tema

L’empresa pública, Reciplasa, ha organitzat al costat de la Càtedra UJI-Reciplasa de Gestió de Residus Sòlids Urbans una jornada de debat sobre els problemes quotidians que afecten el ciutadà en relació amb la recollida selectiva del fem. El fòrum de discussió ha comptat amb la representació dels consumidors, l’Administració, empreses de reciclatge i gestors de plantes de tractament. El president de Reciplasa, Ignasi García, afirma que “amb aquesta mena d’esdeveniments volem acostar a la població tota la informació necessària perquè sàpien com gestionar els seus residus de manera sostenible i quin és el seu recorregut després de depositar-los al contenidor”.

Els temes que els ponents han abordat durant aquesta vesprada són la recollida de matèria orgànica; l’adequada selecció del fem per al seu depòsit i posterior reciclatge, la recollida porta a porta, el sistema de reciclatge, l’economia circular o la recuperació d’envasos. Ignasi García explica que “volem reduir desconeixement sobre aquests temes entre la ciutadania i mostrar que els residus continuen tenint valor amb el qual reduir el seu impacte en el medi ambient i aquesta ha sigut una bona ocasió en la qual han plantejat les seues preguntes sobre aquest tema”.

La dinàmica del debat ha sigut àgil i ha afavorit la participació d’un major nombre possible d’assistents, ja que els ponents han presentat prèviament els temes i han tingut un temps reduït d’intervenció. García indica que “l’objectiu d’aquesta jornada ha sigut posar en contacte totes les parts implicades en el tractament de residus perquè la ciutadania puga resoldre els seus dubtes amb persones especialitzades”.

Els cinc ponents que han participat són Juan Francisco Martínez, enginyer municipal de Borriana; Sonia Poveda, de l’empresa Ecoembes; Cristóbal Badenes, enginyer municipal de Castelló de la Plana; Juan Carlos Insa, en representació de la Unió de Consumidors de Castelló i Fernando Albarrán, director tècnic de Reciplasa.

Written by Cristina Marco