El Consell d’Administració dóna el tret d’eixida a la inversió de 40 milions d’euros que modernitzarà les infraestructures d’Onda i Almassora.

El Consell d’Administració de Reciplasa, Reciclats de Residus La Plana, S. A. celebrat a Onda ha sol·licitat un informe jurídic per a dur a terme les primeres licitacions que donaran començament a la millora en les instal·lacions d’Onda i Almassora. La presidenta de Reciplasa i vicealcaldessa de Castelló, Ali Brancal, recorda que “durant els pròxims exercicis anem a invertir aproximadament 40 milions d’euros en la millora de les plantes de transferència i tractament de residus per a adaptar-les a les normatives més exigents de la Unió Europea, tal com s’arreplega en el Projecte de Gestió que ja ha obtingut el vistiplau de la Generalitat”.

L’objecte de l’informe jurídic és prendre en consideració com podria afectar la nova Llei de Contractació Pública a aquestes licitacions que es podrien engegar a principis de l’any que ve. Així, una vegada obtingut el resultat d’aquest informe es licitarà la contractació dels treballs de redacció de plecs i selecció d’adjudicataris de les licitacions a efectuar en el pròxim any. Aquests treballs són: l’obra civil del trasllat de l’edifici d’afinament; l’obra civil de l’ampliació de la nau de reciclatge; la modificació de la instal·lació elèctrica de la planta d’Onda i adequació a les noves instal·lacions; l’estudi hidrogeològic i geotècnic de les parcel·les afectades per l’ampliació i l’adreça d’obres i coordinació de seguretat i salut dels treballs anteriorment esmentats.

Així mateix, quan s’obtinga la informació jurídica, es procedirà a la licitació per a la contractació dels treballs de redacció de plecs i selecció d’adjudicatari per a l’elecció de procés i execució d’obres de la planta de gasificació i la contractació dels treballs relatius a la finalització del projecte de modificació de la implantació d’equips elèctrics de la planta d’Onda per a la seua adequació a les noves instal·lacions i de l’aixecament topogràfic de les parcel·les afectades per l’ampliació.

“Amb aquestes millores comencem una inversió molt important que va a millorar les infraestructures de les quals disposa Reciplasa. Som conscients que els temps avancen i volem adaptar-nos a la realitat amb les noves infraestructures, que contribuiran a reduir el cost econòmic i ecològic del tractament dels residus en la zona centre de la província de Castelló”, explica Brancal.

D’altra banda, al marge dels treballs relacionats amb el pla de gestió, el consell d’administració ha aprovat la licitació del concurs per al manteniment de l’abocador de Tales i la licitació del concurs per a la realització dels treballs de vigilància ambiental de l’abocador de Tales.

Written by Cristina Marco