Les llars amb positius han de seguir un protocol per a reduir el risc de contagi segons les instruccions del Ministeri de Sanitat

L’empresa pública per a la gestió de residus de la zona centre de la província de Castelló, Reciplasa, recomana depositar cada tres dies els de guants, mocadors i màscares de persones malaltes en el contenidor de la fracció resta, conegut també com a grisa, per a reduir el risc potencial de contagi. El president de Reciplasa, Ignasi García, explica que “és molt important que la població amb pacients amb aquesta malaltia conega com ha de gestionar aquests residus, per això, Reciplasa tracta d’informar la ciutadania per les diferents vies de comunicació i seguint les recomanacions que se’ns ha fet des del Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic”.

En les llars amb positius han d’eliminar els residus del pacient, inclosos els guants, mocadors i màscares, en una bossa de plàstic en un poal de fem a l’habitació, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura i sense realitzar cap separació per al reciclatge. Aquesta bossa ha de tancar-se i introduir-se en una segona bossa en un altre cub de fem al costat de l’eixida de l’habitació, on a més es depositaran els guants i màscara utilitzats pel cuidador i es tancarà adequadament abans d’eixir. Aquesta segona bossa es depositarà amb la resta dels residus domèstics en una altra bossa de fem corresponent al poal de fracció resta. Immediatament després, cal llavar-se les mans, amb aigua i sabó, almenys 40-60 segons. L’última bossa ha de tirar-se només en el contenidor de fracció resta i està prohibit depositar-la en els contenidors de reciclatge.

A les cases sense positius, la separació de residus ha de fer-se com habitualment. Cal tindre en compte que els guants de làtex o nitril que s’empren per a fer la compra o altres usos no han de depositar-se en el contenidor d’envasos lleugers (groc) perquè no són envasos. Ignasi García, afirma que “continua sent important que des de les nostres llars continuem separant els nostres residus de paper, cartó, vidre i envasos, sobretot ara que es produiran més productes d’un sol ús per a reduir el nostre impacte ecològic i econòmic”.

Written by Cristina Marco