El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals acorda alçar la suspensió pel que el procediment continuarà amb els tràmits previstos

El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC) ha desestimat el recurs que una empresa havia interposat sobre el concurs per a la contractació del servei de transport per carretera i valorització i/o eliminació de rebutjos generats en la planta. Aquesta resolució permetrà continuar amb el procediment de contractació i adjudicació del servei, que en cap moment s’ha vist afectat pel recurs.

El TACRC desestima tant la impugnació del contingut dels plecs i aclariments realitzats com la resta d’al·legacions, ja que considera que no existeix cap vulneració dels principis de contractació ni en la forma de presentació dels lots, ni en les valoracions de vehicles i les instal·lacions que es van aportar per l’empresa que finalment va ser adjudicatària.

Ignasi Garcia, president de Reciplasa, explica que “el procés havia sigut transparent en tot moment, ja que es va publicar en la Plataforma de Contractació de l’Estat, per això teníem la confiança que s’havia garantit la igualtat de totes les companyies participants. No obstant això, des del primer moment, vam voler dissipar qualsevol tipus de dubte i vam estar pendents de la resolució per a esmenar qualsevol possible error, que amb aquest dictamen es confirma que no va haver-hi”.

Written by Cristina Marco