Com sol·licitar una visita

Directament mitjançant correu electrònic a:

Direcció Tècnica de RECIPLASA
reciplasa@reciplasa.es

En la sol·licitud es reflectiran les següents dades:

  • Entitat/Col·legi/Associació/Organisme que ho sol·licita.
  • Curs dels alumnes.
  • Persona responsable de la visita.
  • Telèfon i email de contacte.
  • Data perquè se sol·licita la visita.
  • Hora d’arribada.
  • Instal·lació que es desitja visitar.
  • Nombre de persones que assistiran a la visita (máx. 50).

RECIPLASA contestarà al sol·licitant, confirmant la data de la visita o, en el cas d’estar ja sol·licitada, facilitant una nova.