El tractament dels residus urbans s’ha considerat com un dels problemes essencials en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, atès que els ciutadans demanden unes respostes i solucions per part dels poders públics, els quals tenen la responsabilitat i l’obligació de coordinar i tutelar els diferents interessos contraposats.

Conscients de tal responsabilitat, les diferents Administracions Públiques amb competència en la matèria en la zona de Castelló i comarca de la Plana (Ajuntaments i Generalitat Valenciana), van constituir el 9 de juny de 1994 la Societat “RECIPLASA, Reciclats de Residus La Plana, S.A.”

L’objecte social central de la societat és la construcció de les infraestructures necessàries per a l’explotació y la gestió del tractament dels residus dels municipis que ho formen, sent els seus socis alguns dels Ajuntaments de major rellevància, tant econòmica com de població, de la província de Castelló:

  • Almassora
  • Benicàssim
  • Betxí
  • Burriana
  • Castelló de la Plana
  • L’Alcora
  • Onda
  • Vila-real

         escut benicassim                                          

RECIPLASA va fer realitat el seu projecte amb la construcció de:

 1. L’estació de transferència de Residus Sòlids Urbans (Almassora), en la qual es reben, compacten i transporten diàriament, en contenidors tancats i vehicles a aquest efecte, els residus procedents de la recollida domiciliària de cinc dels ajuntaments, que són: Almassora, Benicàssim, Borriana, Castelló i Vila-real.
 2. La planta de Reciclatge i Compostatge amb Abocador de Rebutjos (Onda), on es tracten diàriament els residus rebuts procedents de l’estació de transferència i els municipis que aboquen directament en aquesta instal·lació: Betxí, l’Alcora i Onda.

Per la posada en marxa de la planta de Reciclatge i Compostatge amb Abocador de Rebutjos es van realitzar els següents passos:

 • Inauguració planta: 14 de març de 1998. El període de proves i engegada de la instal·lació va finalitzar el 31 de juliol de 1998.
 • Període d’explotació: l’1 d’agost de 1998 va començar un període d’explotació provisional fins a l’adjudicació definitiva de les instal·lacions el 17 de maig de 1999.
 • Al març de 2003 es va engegar la instal·lació dels túnels de fermentació.
 • Al juny de 2008 es va engegar la planta solar fotovoltaica.

Des de l’any 1999, RECIPLASA és patró de l’Associació Tècnica per a la Gestió de los Residus i Medi Ambient (ATEGRUS), entitat que abasta tots els sistemes de gestió de residus, condícia urbana i medi ambient i reuneix als municipis, empreses i tècnics del sector amb la finalitat de compartir les seues experiències i intercanviar criteris a través de conferències, cursos, etc.

Des de l’any 2003 i durant diversos exercicis, RECIPLASA va ser patró de l’Institut per a la Sostenibilitat dels Recursos-Club Espanyol dels Residus (ISR-cer), entitat dedicada a la millora de la qualitat mediambiental mitjançant el control de la contaminació dels mitjans naturals per a afavorir la conservació racional dels recursos.

L’any 2006 es va celebrar la Conferència del ISR-cer sobre l’aprofitament de la fracció reste a Castelló i es van lliurar els Premis Nacionals de la Sostenibilitat pel ISR-cer.

CONSORCI PLA ZONAL C2 

Consorcio plan zonal c2Aprovació: per Ordre de 2 de desembre de 2004, del Conseller de Territori i Habitatge.

Finalitat: Desenvolupament i millora del pla integral de residus per a garantir una adequada direcció de la gestió de residus en les Zones II, IV i V.

Es posa de manifest la idoneïtat de les instal·lacions de valorització de Reciplasa en el municipi d’Onda per a proveir les necessitats de les zones II, IV i V.

L’ article 2.6 del Pla Zonal: preveu la creació d’un consorci per a garantir l’eficàcia de l’actuació de totes les entitats en l’execució del Pla Zonal.

Constitució: 28 de decembre de 2005.

Ens consorciats: Generalitat Valenciana, Diputació Provincial de Castelló i els 44 municipis de les zones incloses en el Pla Zonal.

Finalitats: Execució del Pla Zonal de conformitat amb l’establit en la Llei 10/2000 de Residus de la Comunitat Valenciana, d’acord amb l’establit en la legislació de règim local.

 AJUNTAMENTS ALS QUE RECIPLASA PRESTA SERVEI

Almassora, Benicàssim, Betxí, Borriol, Borriana, Castelló, L’Alcora, Onda, La Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, la Vall d’Alba, Vilafamés, Vila-real, així com Alt Millars (Aranyel, Castell de Vilamalefa, Cirat, Cortes d’Arenós, Llucena, Lludient, Montant, Montanejos, la Pobla d’Arenós, Villahermosa del Riu, Sucaina), Espadà-Millars (Ahín, Alcúdia de Veig, Ribesalbes, Suera, Tales, Argeleta, Aiòder, Fanzara, les Fonts d’Aiòder, Espadella, Toga, Torralba, Torre-xiva, Vallat i Villamalur) i L’Alcalatén (Atzeneta del Maestrat, Les Useres, Figueroles, Costur, Vistabella del Maestrat, Benafigos, Xodos). 

RECIPLASA EN L’ACTUALITAT 

En l’actualitat, Reciplasa presta serveis de tractament i gestió de residus a un total de 46 municipis consorciats de la zona centre de la província de Castelló, des del 30 de març de 2010, data en la qual se li va encarregar aquesta gestió. Les instal·lacions de RECIPLASA compten amb la preceptiva Autorització Ambiental Integrada atorgada per la Direcció general per al Canvi Climàtic (11 febrer 2008)- número 122-08/AAI/CV.

Respecte a les autoritzacions administratives, destaquen:

Per resolució de data 5 de juny de 2009 es modifica l’anterior AAI per a escometre les obres d’adequació de l’abocador de rebutjos.

Amb data 2 de setembre de 2009 la Direcció general per al Canvi Climàtic comunica la resolució d’inici d’expedient de modificació no substancial de la citada AAI per a la construcció d’una nau de compostatge en l’actual zona de maduració.

Amb data 3 de gener de 2011 la Direcció general per al Canvi Climàtic comunica la resolució d’inici d’expedient de modificació no substancial de la citada AAI per a la construcció d’una nau de compostatge en l’actual zona de maduració.

En data 14 de decembre de 2011 la Direcció general de Qualitat Ambiental comunica la modificació substancial de la AAI per a la transformació del rebuig en Combustible Derivat de Residus (CDR).