Normes generals:

  • Els dies de visita a les instal·lacions de RECIPLASA seran tots els laborables.
  • Les visites seran guiades per personal de RECIPLASA o de l’empresa explotadora.
  • El nombre màxim de persones per visita serà de 50 persones.
  • Amb la finalitat d’evitar qualsevol incidència, els visitants hauran d’observar, en tot moment, les normes de seguretat i salut vigents en les instal·lacions.
  • Els visitants hauran de seguir totes les indicacions que se’ls indiquen per part dels responsables de les instal·lacions, mentre romanguen a l’interior d’elles.
  • Tindran preferència en l’elecció de dates les sol·licituds que es realitzen per col·legis, associacions i organismes pertanyents als termes municipals d’algun dels Ajuntaments/Socis de RECIPLASA.