Portal de transparència

Pressupostos

Comptes anuals

Certificat consellers

Memòries anuals d'activitat

Termini mitjà de pagament a proveïdors

Cost de campanyes publicitàries i promoció institucional

Organigrama i RPT

Objectius anuals


Enquestes i estudis d'opinió

Fins hui, no s’ha realitzat cap d’estes accions.

Bústia de queixes i suggeriments

Pots enviar-nos una queixa o suggeriment relatiu al servei de Reciplasa en el següent formulari. També pots realitzar-les presencialment en les oficines de Reciplasa.