Dins del pla d’inversions de la societat que contempla el projecte de gestió es preveuen 40 milions d’inversió en les plantes d’Onda i Almassora

El Consell d’Administració de Reciplasa, Reciclats de Residus La Plana, S.A. celebrat avui ha tractat l’estat del projecte de millora i ampliació de les instal·lacions de l’entitat. Els tècnics han informat als membres del consell que abans que finalitze gener del 2017 es procedirà a desistir de les modificacions sol·licitades fins avui i sol·licitant una nova autorització per a les obres tal com figura en el Projecte de gestió. La modificació fonamental és el canvi d’ubicació, ja que abans el nou espai se situaria en el lateral de la nau i ara es pretén que el procés siga en continu, és a dir, una línia recta i se situarà a continuació de la nau de reciclatge actual

En aquest cas, es demanarà el desistiment d’una modificació no substancial que ja està presentada pels primers canvis que es van fer en aqueix projecte de CSR i per a les obres relatives al trasllat de l’edifici d’afinament, com es contempla en el Projecte de Gestió aprovat el passat mes de setembre. A més, s’elaborarà un document per a conèixer la informació mínima que ha de presentar Reciplasa per a obtenir l’Autorització Ambiental Integrada i per a la redacció de la resta de projectes d’obres que s’inclouen en aquest projecte, que contempla inversions de 40 milions d’euros entre el 2017 i el 2020 per a solucionar els problemes d’espai i logístics que existeixen avui dia en la societat per al tractament de les brosses.

A més, Reciplasa pretén, si és possible també par abans que finalitze el mes de gener del 2017, sol·licitar la Llicència Ambiental i llicència d’obres per a la Fase I de les obres per a la Planta de Transferència d’Almassora, incloses també en el Projecte de Gestió aprovat per l’entitat.

La presidenta, Ali Brancal, assegura que “estem complint els terminis que ens estableix aquest pla d’actuació i anem a cerciorar-nos que tot es duga a terme de forma reglamentària. Són moltes les millores que preveu el projecte de gestió i volem escometre-les per a millorar l’eficiència d’aquesta entitat i perquè poden significar reduir l’impacte mediambiental, així com l’optimització dels recursos” i recorda que “Reciplasa és una entitat que no obté beneficis, si no que inverteix tot el que recapta en el tractament dels residus, que és la seua funció. Anem a seguir treballant en aquest sentit”.

Written by admin