La Càtedra Reciplasa de Gestió de Residus Urbans de la Universitat Jaume I ha presentat avui dimecres 1 de març de 2017 la memòria de les activitats realitzades durant el seu primer any de vida, sota el doble objectiu, d’una banda, de donar visibilitat a les recerques que es realitzen en el camp dels residus urbans, i, per una altra, d’afavorir la divulgació d’aquesta temàtica entre la població amb el propòsit d’augmentar el seu coneixement.

En l’acte han participat els membres de la comissió de seguiment de la Càtedra: la presidenta de Reciplasa i vicealcaldessa de Castelló, Ali Brancal; el vicerector d’Economia i PAS de la UJI, Miguel Ángel Moliner; el director tècnic de Reciplasa, Fernando Albarrán; i el director de la Càtedra Reciplasa de la UJI, el catedràtic de Química Analítica, Félix Hernández.

La presidenta, Ali Brancal, ha explicat durant la presentació que la Càtedra va nàixer amb «la voluntat d’implicar la recerca en la solució dels problemes tècnics i millorar la gestió de residus urbans» i el vicerector d’Economia i PAS, Miguel Ángel Moliner, ha incidit en l’aspecte més divulgatiu de la Càtedra amb la finalitat «d’informar encara més al públic sobre aquest tema i sobre els estudis de recerca que es realitzen».

A continuació, el director de la Càtedra, Félix Hernández, ha realitzat un repàs de les activitats més destacades de 2016. Després de la seua creació, el 18 de febrer, al maig els grups de recerca que han col·laborat amb Reciplasa durant els últims 10 anys van explicar els seus projectes. Un mes després es van signar sengles convenis amb el IUPA i el Grup INGRES per a desenvolupar dos projectes de recerca. I finalment, en el mes de novembre, coincidint amb la commemoració de la Setmana de la Ciència, es va organitzar la conferencia «Gestió de residus urbans i canvi climàtic. Aliança per la sostenibilitat» a càrrec de la periodista especialitzada al mig ambient Maria Josep Picó qui va explicar que «són prioritàries mesures actives per a frenar l’impacte del tractament de residus sòlids en el canvi climàtic».

El catedràtic de Química Analítica també ha avançat algunes de les activitats d’enguany, que consistiran, entre unes altres, en la realització d’una taula redona sobre residus en què s’espera la participació ciutadana i l’assistència a la Ecofira. Hernández, qui s’ha mostrat molt satisfet dels resultats del primer any de funcionament ha comentat també que es continuarà amb els dos projectes de recerca i que és d’interès de les persones que formen l’equip de la Càtedra «acostar el que es fa al gran públic».

Finalment, el gerent de Reciplasa, Fernando Albarrán, ha comentat el projecte sobre combustibles sòlids recuperats, que es duu a terme des de 2005, és un estudi de llarg recorregut que continuarà amb la determinació de «quins aspectes s’han de millorar o implementar a la planta per a aconseguir que els rebutjos canvien la seua catalogació de residu i siguen aprofitables com a combustibles per la indústria».

Treball de recerca de l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües de Busot (IUPA)

El IUPA ha realitzat durant l’any 2016 un estudi sobre els contaminants orgànics en les aigües de l’entorn a la planta de tractament de residus sòlids urbans (RSU) del terme municipal d’Onda, amb el propòsit de controlar la presència de determinats compostos, protegir la qualitat de l’aigua i evitar, si escau, el consum d’aigua contaminada que poguera provocar problemes de salut.

Els resultats obtinguts han indicat que la contaminació de les aigües de l’entorn de la planta de Reciplasa prové, quasi exclusivament, de les activitats agrícoles, perquè els contaminants detectats amb major freqüència i en alts nivells han sigut els plaguicides. A més, no s’han trobat evidències d’un impacte negatiu de la planta de tractament en les aigües de l’entorn. El projecte preveu una continuïtat de l’estudi incloent a més els contaminants emergents (fàrmacs, productes d’higiene personal, etc).

Treball de recerca del Grup d’Enginyeria de Residus

El Grup d’Enginyeria de Residus de la UJI ha iniciat una recerca que té per objectiu determinar la situació actual del combustible sòlid recuperat (CSR) que es produeix en la planta d’Onda amb altres combustibles alternatius del mercat i estudiar la possibilitat de fer-ho viable energèticament.

Actualment en les plantes de tractament de residus sòlids urbans, a més de recuperar els materials destinats al reciclatge, es generen uns «rebutjos» amb un alt contingut energètic. La principal alternativa és convertir-los en combustible sòlid recuperat (CSR) per a reduir els residus en els abocadors i proporcionar combustibles alternatius a les indústries que fan un ús intensiu d’energia no renovable.

La producció de rebutjos en les plantes espanyoles en el 2012 va ser d’uns 7,3 milions de tones, de les quals només el 3% es va convertir en combustible sòlid recuperat (CSR). El treball de recerca ha estimat que si tot el rebuig es converteix en CSR es podrien generar al voltant de 6.000 GWh d’electricitat, la qual cosa podria satisfer la demanda de 5,2 milions de ciutadans.

Memòria de la Cátedra:

http://catedrareciplasa.uji.es/es/2017/02/28/memoria-investigacion-2016/ 

Imatges de la reunió de la comissió i de la presentació:

https://www.uji.es/com/fotonoticies/arxiu/2017/03/01/reunio-catedra-reciplasa/

Written by admin