La societat preveu una inversió de 40 Milions d’euros entre 2017 i el 2020 per a millorar l’eficiència i ampliar les instal·lacions

El Consell d’Administració de Reciplasa, Reciclats de Residus La Plana, S.A. celebrat avui ha acordat per unanimitat aprovar un pressupost de 13.151.328, amb un benefici previst de 46.087 euros. Aquests nombres demostren l’ajustat dels cànons, ja que la societat és una empresa de servei que no contempla l’obtenció de beneficis.

Així mateix,  per unanimitat, la societat ha aprovat l’increment del cànon pels serveis prestats de transport, tractament i eliminació de residus als ajuntaments socis, als ajuntaments del Consorci de la Zona C2 i a les empreses autoritzades a aplicar l’any 2017 i que ascendeix a un 7%, ja que la falta d’espai en les actuals instal·lacions obliga a derivar part dels residus a unes altres, incrementant els costos. A més, en la mateixa aprovació es contempla deixar sense increment algun el cànon de transferència de la planta d’Almassora a Onda i el cànon de transferència, tractament i eliminació de les fraccions de poda i voluminosos.

Aquest augment ve derivat de l’aplicació del 3% per a inversions que es va acordar per l’entitat en el seu moment, tal com s’ha realitzat des de 2012, i un 4% per la incorporació de nous costos d’explotació derivats de l’eliminació transitòria del rebuig en altres abocadors i de les noves instal·lacions a executar la construcció de les quals començarà l’any 2017.

Cal recordar que, amb aquestes pujades progressives, l’entitat cerca poder finançar les obres, que han de començar el pròxim any, sense veure’s obligada a dur a terme un gran increment dels cànons, ja que el Pla de Gestió, aprovat el passat mes de setembre pel Consorci de Residus de la Zona C2, contempla l’execució d’inversions per import de 41 milions d’euros aproximadament en els exercicis 2017 a 2020.

Written by admin